Velkommen som medlem i Oscarsborg Festnings venner!

Vi har følgende medlemstyper:

Familiemedlem kr. 250,- pr år

Livsvarig medlem med en engangssum på kr. 2.500,-

Bedriftsmedlem kr. 500,- pr. år.

 

Faktura for kontingent blir sendt ut senere.

Familiemedlem
Pris: 250

Bedrift
Pris: 500

Livsvarig
Pris: 2500